O meni

Že od nekdaj rad šahiram. S šahom sem se srečal v osnovni šoli in potem aktivno nadaljeval s spoznavanjem šahovskih skrivnosti v Šahovskem klubu Slovenske Konjice. V času študija v Ljubljani sem veliko šahiral na Kodeljevem, kjer sem tudi dosegel prvo kategorijo. Kasneje sem zaradi številnih obveznosti aktivnejše igranje šaha opustil, vedno pa sem se rad udeleževal priložnostnih šahovskih prireditev. Šahovsko dogajanje z zanimanje spremljam, v posebno čast si štejem, da sem bil kot predsednik Državnega zbora osrednji govornik na slovesnosti ob 80-letnici Šahovske zveze Slovenije. V zadnjih letih se z veseljem udeležujem šahovskega festivala Slovenija šahira.

 

Rodil sem se 1. septembra 1967 v Celju. Do začetka študija na fakulteti sem živel v Zrečah, od takrat pa v Žireh in za Bežigradom (od 1994 do 2009 stalno v BS-3, kjer sta hčerki dokončali tudi Osnovno šolo Milana Šuštaršiča). Sedaj se v Ljubljano dnevno vračam na delo.

 

Končal sem Srednjo družboslovno šolo v Celju leta 1986 (danes Kajuhova gimnazija). Leta 1992 sem končal visokošolski študij politologije – smer mednarodni odnosi na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.  Za diplomsko delo sem prejel fakultetno Prešernovo nagrado. Leta 1996 sem uspešno zagovoril magistrsko nalogo (1996) z naslovom “Kodifikacija sodobnega diplomatskega prava” in leta 2006 uspešno obranil doktorsko disertacijo z naslovom “Pomen nepozitivističnih epistemoloških in realističnih ontoloških predpostavk za teoretsko osmišljanje mednarodnih odnosov in metodologije njihovega proučevanja”. Za svojo doktorsko disertacijo sem prejel nagrado za najboljši doktorat na FDV leta 2007. Med relevantne biografske podatke spada tudi, da poleg slovenskega obvladam še angleški (aktivno), nekdanji srbohrvaški oz. današnje izpeljanke (aktivno) in francoski jezik (sedaj bolj pasivno kot ostale navedene).

 

Od 1. decembra 1992 sem zaposlen na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Najprej sem bil strokovni sodelavec – raziskovalec v Centru za preučevanje mednarodnih odnosov, od 1. decembra 1999 pa sem delal na fakulteti kot visokošolski sodelavec – asistent pri številnih predmetih programa Mednarodni odnosi. Februarja 2007 sem bil izvoljen v docenta za področje mednarodnih odnosov. V tem času sem bil mentor ali somentor znanstvenim magisterijem doma (tako na Fakulteti za družbene vede kot na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani) in v tujini (Univerza v Bologni – Forli’ in Univeza v Benetkah) ter več kot 100 diplomantom in diplomatkam. Od oktobra 2008 do nastopa funkcije poslanca (2014) sem bil predstojnik Katedre za mednarodne odnose.
Poleg mesta sourednika (skupaj s Stefanom Guzzinijem) revije Journal of International Relations and Development – uradne revije Central and East European International Studies Association (CEEISA), ki je v mojem mandatu bila uvrščena v Social Science Citation Index – so poglavitni rezultati mojega dosedanjega znanstvnega in strokovnega dela objavljeni v številnih knjigah in znanstvenih člankih, del mojega strokovnega dela pa so tudi občasni strokovni komentarji v elektronskih in tiskanih medijih, ki so vezani na širše razumljene diplomatske odnose, mednarodnopolitično in mednarodnopravno problematiko.

 

Bil sem oz. sem član večih mednarodnih strokovnih združenj. Prav tako sem član ali pa sem bil član naslednjih domačih strokovnih združenj: Slovenskega društva za mednarodne odnose (član), Društva za Združene narode za Slovenijo (član izvršnega odbora in podpredsednik) in Slovenskega politološkega društva (predsednik v letih 2007-2009).

 

V svoje poglavitne politične izkušnje, do katerih sem prišel po strokovni plati, štejem članstvo v strateških svetih več zunanjih ministrov ter sodelovanje v skupini pravnikov, ki je svetovala našim vladam pri pripravi memoranduma za arbitražo o meji s Hrvaško (prenehala je delati, ko je bil memorandum po vseh peripetijah poslan arbitražnemu tribunalu). V letih 2014 in 2018 sem opravljal funkcijo predsednika Državnega zbora Republike Slovenije. V sedanjem sklicu Državnega zbora sem poslanec in podpredsednik Odbora za zadeve Evropske unije.

 

Poleg naštetega pa moram poudariti, da sem že več kot 27 let v zvezi z mojo partnerko Matejo in da sem oče dveh hčera, na kateri sem izjemno ponosen – Ele in Lize.