Program 2019-2023

Program razvoja slovenskega šaha 2019 – 2023

V nadaljevanju podrobneje predstavljam programske točke razvoja slovenskega šaha.

1. Sistemska ureditev šaha

Šah je potrebno sistemsko bolje urediti v odnosu do države. Dobro poznam državno ureditev in njeno delovanje, zato menim, da bom na tem področju zelo koristen. Obvezujem se, da bom suvereno zagovarjal interese šaha in se skupaj z ekipo potrudil, da bomo dosegli boljše pogoje za njegovo uvrstitev ter financiranje šaha iz javnih sredstev v navedenih programih / projektih.

UKREPI

 • Prilagoditev pogojev za financiranje trenerja NACIONALNE ŠAHOVSKE ŠOLE
 • Ustreznejše vrednotenje šaha pri KATEGORIZACIJI
 • Izboljšanje pogojev za pridobitev ŠPORTNE ŠTIPENDIJE
 • Priznavanje tekmovalnih dosežkov v šahu za pridobitev ZOISOVE ŠTIPENDIJE
 • Vključitev šaha v program FAKULTETE ZA ŠPORT
 • FINANCIRANJE STROKOVNEGA KADRA: zaposlovanje trenerjev v projektu Razvoj kadrov v športu, financiranje dela za šolski šah, financiranje sekretarja ŠZS
 • Izboljšati možnosti za ZAPOSLOVANJE VRHUNSKIH ŠAHISTOV IN TRENERJEV V DRŽAVNI UPRAVI
 • Sofinanciranje šaha v programih ŠPORTNE REKREACIJE IN ŠPORTA STAREJŠIH

2. Klubi so zakon

ŠZS ste klubi, združeni v krovno šahovsko organizacijo. Ste srce in duša šahovskega življenja v Sloveniji, zato bom vaš dostopen sogovornik. Zavezujem se, da bom skupaj s svojo ekipo prisluhnil vsem vašim konstruktivnim kritikam in predlogom ter po svojih najboljših močeh z vami ohranjal neposreden stik na terenu. Obenem sem prepričan, da bo boljša sistemska ureditev šaha posledično izboljšala tudi stanje šaha v lokalnih skupnostih in klubih (ustrezna kategorizacija, boljša proračunska izhodišča, več namenskih občinskih sredstev za šah…).

V tem procesu ŠZS predstavlja klubom obveznega partnerja in zastopnika. Pisarna ŠZS bo še naprej opravljala kakovosten in prijazen servis do klubov. Višina prispevkov klubov se je v zadnjih letih že zmanjševala za približno 1/3. S tem trendom bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

UKREPI

 • Zavezujem se, da se bo višina klubskih prispevkov (registracija in licence) določala vsako leto na podlagi letnega proračuna ŠZS, s ciljem večje razbremenitve in solidarnosti do klubov.
 • Upravnemu odboru ŠZS bom predlagal zmanjšanje prispevkov za obračun ratingov.
 • Slovenske klube bodo z namenom večje promocije šaha med mladimi obiskovali vrhunski slovenski šahisti (organizacija simultank, izobraževanj in tematskih večerov z velemojstri…).
 • Aktivne šahovske klube bomo povezali v enotni sistem, kjer bodo predstavniki klubov skrbeli za informiranost po vsej Sloveniji in vzpostavitev Slovenskega šahovskega portala.
 • Na področju tekmovalnega šaha pa sem zagovornik regijske razpršenosti, kar pomeni, da bodo najpomembnejša tekmovanja ŠZS izvedena po principu kroženja po slovenskih regijah.
 • Prostor ŠZS bodo klubi lahko po predhodnem dogovoru brezplačno uporabljali za namene izobraževanja in organizacije turnirjev, dogodkov.

3. Črpanje evropskih sredstev

Šah je šport, kultura, znanost, izobraževanje, umetnost, povezovanje generacij…, zato predstavlja velik potencial za uspešno črpanje evropskih sredstev. S strokovnjaki bomo pregledali možnosti prijav na evropske razpise in pripravili ustrezno dokumentacijo. K sodelovanju bomo povabili slovenske klube in lokalne skupnosti (občine, lokalne akcijske skupine, regionalne razvojne agencije).

UKREPI

 • Prijava na razpise za opremljanje šol in klubov s šahovskimi garniturami, urami, elektronskimi demonstracijskimi tablami, programsko opremo (pravila, šahovske uganke in igrice…).

4. Dolgoročni sponzorski partnerji

Pridobili smo in še bomo zveste sponzorske partnerje, ki bodo razumeli, zakaj je dobro in potrebno investirati v šah. Menim, da vsi potencialni sponzorji potrebujejo vzajemnost, kar pomeni, da bo ŠZS z vlagatelji vzpostavila odnos, ki bo koristen za obe strani. Sponzorska sredstva se bodo pridobivala in porabljala strogo namensko in transparentno (bodisi za izobraževanje mladih talentiranih šahistov, nastope in priprave reprezentanc, organizacijo turnirjev…).

UKREPI

5. Mednarodno povezovanje

Slovenija je dežela z dolgo in nadvse uspešno šahovsko tradicijo. Imamo ugled v svetu, ki pa ga v zadnjih letih žal izgubljamo (ni mednarodnih turnirjev, neaktivnost v FIDE in ECU ter s tem izguba namenskih sredstev za razvoj šaha v šolah in drugi javni sferi). Zavzel se bom za ponovno vzpostavitev dobrih odnosov in sodelovanje z vodilno svetovno šahovsko federacijo FIDE, evropsko ECU in sosednjimi regionalnimi državami.

UKREPI

6. Šah za vse generacije

ŠAH ZA MLADE (5 do 20 let)

Mladi so steber slovenskega šaha, zato jim je potrebno nameniti posebno pozornost: vpeljati je potrebno šah v vrtce in doseči še več šahovskih krožkov po osnovnih šolah.

UKREPI

 • Uvedba enotnega učnega načrta z učbeniki za vodenje šahovskih krožkov.
 • Vzpostavitev koordinacije šahovskih mentorjev za osnovne šole.
 • Izboljšati ali povrniti možnosti pridobivanja štipendij za najboljše mlade (Športna in Zoisova štipendija).
 • Materialna in kadrovska podpora izvajanju projekta Šah v šole in Izbirni predmet ŠAH v osnovnih šolah.
 • Ponovno oživeti regijske centre.
 • Nadaljevanje aktivnosti z vzpostavitvijo šaha na fakultetah in izvedba obštudijske dejavnosti šah za študente Univerze v Ljubljani.

ŠAH ZA SREDNJO GENERACIJO (20 do 60 let)

Gre za najbolj kritično skupino, ki potrebuje dodatno spodbudo, da ne izgubi stika s šahom. Zato bomo podprli promocije igranje šaha na računalnikih, pametnih telefonih in internetu. Spodbujali bomo organizacijo amaterskih prvenstev za starše kot spremljevalce svojih otrok na turnirjih in organizirali tematske večere po vsej Sloveniji za družine, člane klubov in ostale ljubitelje šaha.

ŠAH ZA MLADE PO SRCU (po 60. letu)

Šah je odlično sredstvo v boju proti demenci, zato je smiselna sistematična vpeljava šaha in šahovskih turnirjev v domove starejših občanov.

UKREPI

 • Opremljanje domov starejših občanov s šahovskimi kompleti.
 • Organiziranje izobraževanje starejših (možnosti pridobivanja evropskih sredstev).

7. Promocija šaha

Na področju promocije šaha je bilo v zadnjih letih storjenega že veliko, a še obstaja prostor za več. Veseli me tudi, da je šah ponekod že sistematično zastopan v medijih (MMC portal, Val 202, Dnevnik, Polet, Delo, Večer…). Tudi v prihodnje si bom prizadeval, da bo pozitivnih šahovskih zgodb v medijih še več, pri čemer je še kako pomembno, da šah ohrani v javnosti dobro ime in ugled. Najboljši promotorji šaha so vsekakor turnirji. V mislih imam predvsem tiste večdnevne mednarodne turnirje, ki so potrebni za ohranjanje kakovosti in tradicije šaha, povezovanja šahistov, priložnosti za medijsko prepoznavnost in pridobivanje sponzorjev. Žal so nekateri zamrli, a si zaslužijo ponovno oživitev. Ob že obstoječih »open« turnirjih (Nova Gorica in Portorož) bo ŠZS pomagala oživeti tudi druge tradicionalne turnirje (Bled, Ljubljana, Maribor, Ptuj…), kjer bodo klubi prepoznali interes za organizacijo.

UKREPI

 • Oživitev in podpora večdnevnih mednarodnih turnirjev.
 • Zagotovili bomo razpoložljivost šahovske literature v slovenskih knjižnicah.
 • Izvedena bo večja in boljša preglednost vsebin na spletni strani ŠZS: predstavitev klubov, reprezentantov, aktualnih dogodkov, napovedi turnirjev, sponzorjev…
 • Revijo Šahovska misel je potrebno prenoviti in narediti bolj zanimivo za branje pri (ne)šahistih ter prepoznavno v širši javnosti (dostop v knjižnicah, klubih, javnih ustanovah, zainteresiranih podjetjih…).
 • Organizirana bodo krožna izobraževanja po Sloveniji (v sodelovanju s šahovskimi klubi), ki bodo spodbujala popularizacijo šaha (predavanja o šahovski zgodovini, svetovnih prvakih in zanimivih šahovskih izkušnjah, šahovski potopisi s tekmovanj, predstavitev slovenskih reprezentantov po vsej Sloveniji…).
 • Obiski vrhunskih slovenskih šahistov v regijah (organizacija simultank, izobraževanj in tematskih večerov z velemojstri…).
 • Večja medijska prepoznavnost preko pomembnih šahovskih dogodkov (Slovenija šahira, Šahovski vzpon na Triglav, promocija šaha na mednarodnih turnirjih, organizacija novinarskih konferenc pred evropskimi prvenstvi in olimpijado)

8. Nadaljevanje in nadgradnja obstoječih uspešnih programov

V zadnjih letih smo s sistematičnim pristopom na področju mladinskega šaha dosegli neverjetne rezultate, ki kažejo, da smo na pravi poti. Zato bomo obstoječe programe nadgradili z dodatno finančno in materialno podporo mladinskemu in vrhunskemu šahu ter izobraževanju strokovnega kadra. Izpostavljam le nekatere ukrepe:

UKREPI

 • Udeležba na uradnih ekipnih in posamičnih mednarodnih tekmovanjih.
 • Podpora individualnim programom priprav in nastopom na tekmovanjih.
 • Organizacija in izvedba Srednjeevropskega pokala MITROPA v letu 2019.
 • Izvajanje programov usposabljanja strokovnih delavcev v šahu 2019 in 2020.

Spoštovani šahistke in šahisti, ljubiteljice in ljubitelji šaha,

iskreno si želim, da slovenski šah napreduje. To je mogoče le ob jasnih ciljih, dobri ekipi in skupnem sodelovanju. Prepričan sem, da bomo z ekipo, ki jo sestavljajo predstavniki klubov, šahistov in gospodarstveniki (Dušan Mes (generalni direktor Slovenskih železnic, generalni sponzor), Gojko Musič (sponzor), Borut Simonič (član uprave Sava turizem d.d., sponzor), dr. Boris Žitnik (direktor Elektronštituta dr. Milan Vidmar, sponzor), Mirko Bandelj (odvetnik, statutarno pravno področje), Marko Coklin (ŠD Radenska Pomgrad), Sašo Čačić (ŠD Vrhnika), Darja Kapš (ŠK Ljubljana, velemojstrica, ambasadorka šaha), Adrijan Rožič (ŠK Ig), Božo Štucl (Celjski ŠK), Jure Škoberne (ŠD Posočje, velemojster, vrhunski šah) in častni predsednik ŠZS Milan Kneževič) uspešno vodili ŠZS.

Nadaljnji razvoj slovenskega šaha je mogoč le ob vaši podpori in skupnem sodelovanju, zato si želim, da se pod enotnim sloganom »ZA SLOVENSKI ŠAH« združimo.

Vesel bom vašega odziva v obliki predlogov in podpore.

S prijaznimi šahovskimi pozdravi,

 

Dr. Milan Brglez

Ljubljana, 15. marec 2019